Hantering av dina personuppgifter

Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla avtal gentemot våra kunder. Dessutom lagras personuppgifter i faktureringssyfte och, om du själv väljer det, marknadsföringssyfte. Personuppgifter som lagras, lagras på kundkortet och på order som läggs i butiken. Om du väljer att få mailutskick lagras din mailadress i en maillista.

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR-krav, både gällande säkerhet och de registrerades rättigheter. Evalent som är vår leverantör tillhandahåller även ett avtal där de förbinder sig att uppfylla de krav GDPR ställer.

Enligt GDPR har du rätt till information om vilka uppgifter som lagras om dig. Du har:
- rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
- rätt att bli raderad ur olika register.
- rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
- rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.
- rätt att göra klagomål om uppgiftshantering och kan ha rätt till skadestånd.

Vid frågor, vänligen kontakta oss på info(a)kolsvart.se